THỎA THUẬN GIỮA IRRI VÀ CROP TRUST BẢO VỆ BỘ SƯU TẬP GIỐNG LÚA GẠO LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Thỏa thuận giữa Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) và Crop Trust đảm bảo việc bảo tồn và chia sẻ 136.000 giống lúa từ khắp nơi trên thế giới. Bộ sưu tập lúa gạo lớn nhất thế giới sẽ nhận được tài trợ vĩnh viễn trị giá 1,4 triệu đô la Mỹ một năm, và được ký vào Ngày Lương thực Thế giới, ngày 16 tháng 10 năm 2018, trong Hội nghị Lúa gạo Quốc tế lần thứ 5 tại Singapore.
Các nhà khoa học trên toàn thế giới sử dụng lúa gạo được lưu trữ tại ngân hàng gen của IRRI ở Los Baños, Philippines. Các nhà khoa học của IRRI đã sử dụng các mẫu gạo từ ngân hàng để tạo ra các đột phá phù hợp với các thách thức môi trường như hạn hán và lũ lụt, đang đe dọa sản xuất ở các vùng sản xuất lúa gạo quan trọng, bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Indonesia, và Malaysia.

Ruaraidh Sackville-Hamilton, một nhà sinh học tiến hóa, người quản lý bộ gen lúa gạo ở IRRI cho biết, "Công việc bảo tồn lúa gạo của chúng tôi đã chứng tỏ được lợi ích cho thế giới. Với bộ sưu tập này được bảo tồn một cách an toàn, chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng chúng để phát triển các giống lúa được cải thiện mà nông dân có thể sử dụng đểứng phó với những thách thức trong sản xuất lúa gạo và thích ứng với sự thay đổi thị hiếu và sở thích của người tiêu dùng ở mọi nơi. "

Ngân hàng gen của IRRI chứa tổ tiên và con cháu của IR8, loại "gạo thần kỳ" đã đưa châu Á trở lại từ bờ vực của nạn đói trong cuộc cách mạng xanh trong những năm 1960 và 70. Bộ sưu tập này cũng bao gồm các loài lúa hoang dại, được sử dụng để phát triển các giống lúa chịu nhiệt và chịu hạn.

Tham khảo thêm thông tin đăng tải trên IRRI và Crop Trust.
Nguồn: www.isaaa.org