CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN GIỐNG KHOAI TÂY CHUYỂN GEN TĂNG CƯỜNG PHẨM CHẤT CỦ VÀ CHỐNG CHỊU STRESS

Năng suất, chất lượng và giá trị thị trường của khoai tây, cây trồng quan trọng thứ ba trên thế giới, đang bị đe dọa bởi độ mặn và khả năng chịu hạn. Vì vậy, các nhà nghiên cứu từ Hội đồng nghiên cứu khoa học và kỹ thuật quốc gia ở Argentina đã phát triển một giống khoai tây chuyển gen sử dụng gen ABF4 trong khoai tây để cải thiện năng suất và chất lượng củ và khả năng chịu stress của khoai tây.

Protein ABF là các yếu tố phiên mã có liên quan đến tín hiệu axit abscisic khi xuất hiện stress và rất quan trọng trong việc kích thích quá trình hình thành củ. ABF4 cũng ảnh hưởng quan trọng đến năng suất củ. Trong nghiên cứu được đề cập, các nhà nghiên cứu đã tạo ra khoai tây chuyển gen ABF4 thông qua vi khuẩn Agrobacterium. Họ xác định hàm lượng chất khô trong củ, hàm lượng tinh bột và đường, khả năng nảy mầm, mất nước lá, hàm lượng nước tương đối của cây chuyển gen. Trong điều kiện độ mặn và hạn hán, họ cũng xác định các đặc tính nông học, hàm lượng proline, quá trình oxy hóa protein, trao đổi khí và hàm lượng chất diệp lục của cây khoai tây chuyển gen. Kết quả cho thấy khả năng chịu hạn và mặn tăng cao và tăng năng suất củ trong cây khoai tây trong cả điều kiện bình thường và stress. Các củ cũng được chứng minh là có khả năng dự trữ và chất lượng xử lý nâng cao.

Tham khảo thêm trên Plant Molecular Biology.
Nguồn: www.isaaa.org