KHẢO SÁT: HẦU HẾT NGƯỜI MỸ CÒN NHẦM LẪN VỀ CÁC SẢN PHẨM BIẾN ĐỔI GEN

Hầu hết người Mỹ vẫn còn bối rối về các sản phẩm biến đổi gen (GMO), nhưng muốn tìm hiểu thêm về công nghệ này, theo một cuộc khảo sát của YouGov.
Cuộc khảo sát được tiến hành trực tuyến vào tháng 9 năm 2018 với sự tham gia của 1.213 người Mỹ trưởng thành, cho thấy những phát hiện chính sau đây:
• 69% người tiêu dùng không tự tin họ biết GMO là gì, và chưa đến một phần ba người Mỹ (32%) nói rằng họ cảm thấy thoải mái với việc sử dụng GMO trong các sản phẩm thực phẩm của họ.
• Khoảng 3 trong 5 người Mỹ quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về GMO.
• 74% muốn tìm hiểu thêm về tác động của GMO đối với sức khỏe tổng thể của họ.
• 67% quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về sự an toàn tổng thể của GMO.
• 43% người tiêu dùng tin rằng thực phẩm (nói chung) được bán ở Mỹ là an toàn để tiêu dùng.

"Mặc dù GMO là một phần trong nguồn cung thực phẩm của chúng tôi gần một phần tư thế kỷ, và nhận được sự đồng thuận khoa học toàn cầu về sức khỏe và an toàn của công nghệ này, người Mỹ vẫn còn bối rối về việc GMO ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống và thế giới xung quanh họ" Michael Stebbins, Giám đốc Hợp tác đối ngoại của Hội đồng Thông tin Công nghệ sinh học (CBI) và là người phát ngôn của GMO Answers, cho biết. Tuy nhiên, nó cũng nhấn mạnh rằng mối quan tâm và sự nhầm lẫn tương đương với sự từ chối, vì khảo sát cho thấy gần như cùng một số người được hỏi quan tâm muốn biết thêm về GMO.

Tham khảo thêm trên GMO Answers.
Nguồn: www.isaaa.org