BIỂU HIỆN GEN KHÁNG HẠN Ở ĐU ĐỦ

Đu đủ là cây ăn quả rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là papain, một enzyme tiêu hóa được sử dụng phổ biếntrong ngành công nghiệp. Chống chịu khô hạn là tính trạng chưa được nghiên cứu nhiều trong cây ăn quả. Luis Carlos Rodriguez-Zapata và cs. thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học Yucatan, Mexico, đã tiến hành nghiên cứu cơ chế chống chịu khô hạn của cây đu đủ thông qua phân tích sự thể hiện của phân tử RNA. 

Họ sử dụng Illumina-Seq để phân tích sự biểuhiện của RNA trong các mô cây đu đủ, ví dụ như lá, nhựa cây, rễ cây dưới nghiệm thức có tưới đầy đủ và khô hạn. Kết quả cho thấy các gen thể hiện rất khác biệt trong những điều kiện thí nghiệm khác nhau. Các protein TF ở rễ và lá đu đủ khi có stress khô hạn đã biểu hiện đáng kể. Đặc biệt là, stress khô hạn trung bình làm cho gen biểu hiện có liên quan đến chu kỳ sống của tế bào và nội dung sửa lỗi của DNA (DNA repair) (lá và nhựa cây); gen biểu hiện có liên quan đến stress phi sinh học, sự truyền tín hiệu hormone, cơ chế biến dưỡng sucrose và sinh tổng hợp suberin (rễ đu đủ). Stress khô hạn nặng làm gia tăng đáng kể sự thể hiện gen có liên quan đến stresss phi sinh học, truyền tín hiệu hormone và sự khử ô xi hóa (oxidation-reduction). Những phát hiện này sẽ giúp cho chúng ta cải tiến giống đu đủ trong tương lai.

Tham khảo thêm trên Scientific Reports.
Nguồn: www.isaaa.org