HỘI ĐỒNG NGŨ CỐC QUỐC TẾ DỰ BÁO SẢN LƯỢNG NGŨ CỐC CỦA TÂY BAN NHA SẼ TĂNG TRONG NĂM 2018-2019

Tây Ban Nha là nước nhập khẩu ngũ cốc lớn nhất do nhu cầu cao về thức ăn chăn nuôi. Đây cũng là một trong hai nước của EU áp dụng cây trồng công nghệ sinh học. Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) đã đưa ra dự báo tổng sản lượng ngũ cốc 2018-19 của Tây Ban Nha ước đạt 21,7 triệu tấn, tăng so với 15,8 triệu trong năm 2017-2018. Tây Ban Nha trồng ngô Bt với quy mô tương đối lớn và theo IGC, sản lượng ngô dự kiến sẽ tăng lên 4,4 triệu tấn so với 3,7 triệu tấn trong giai đoạn 2017-2018.

"Tây Ban Nha là nước trồng ngô Bt lớn nhất trong E.U.-28 và có truyền thống bảo vệ cách tiếp cận dựa trên khoa học đối với các quyết định công nghệ sinh học nông nghiệp", báo cáo cho biết. "Tại Tây Ban Nha, trồng ngô GE đã cùng tồn tại với ngô thông thường từ năm 1998."

Báo cáo cũng đề cập rằng nông dân Tây Ban Nha có thể quyết định canh tác cây trồngcông nghệ sinh học hoặc cây trồng thông thường dựa trên điều kiện thị trường. Hầu như tất cả nguồn cấp dữ liệu trên thị trường đều có nhãn mặc định cho biết 'có chứa các sản phẩm GE'.

Tham khảo thêm thông tin từ báo cáo tóm tắt của IGC report và công bố trên World Grain.
Nguồn: www.isaaa.org