NGHIÊN CỨU CHO THẤY HOẠT ĐỘNG CỦA GEN VÀO BUỔI SÁNG HÀNG NGÀY HƯỚNG ĐẾN SỰ RA HOA

Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã khám phá ra rằng gen FT, kiểm soát sự ra hoa vào mùa xuân, có thể làm thay đổi phản ứng của cây Arabidopsis trong môi trường tự nhiên. Các kết quả được công bố trên Nature Plants có ý nghĩa đối với các điều kiện sinh trưởng nhân tạo mà các nhà khoa học thường áp dụng trong phòng thí nghiệm.

Các nhà nghiên cứu, dẫn đầu bởi TakatoImaizumi từ Đại học Washington, đã báo cáo rằng FT có hoạt động cao điểm vào buổi sáng, dẫn đến sự ra hoa, vốn không được quan sát trước đây trong cây Arabidopsis. Đỉnh cao hoạt động của FT làm cây trồng đẩy nhanh tốc độ chuyển tiếp từ sự tăng trưởng thực vật đến nở hoa.

Imaizumi cho biết: “Nghiên cứu trước đây về hoạt động FT ở cây Arabidopsis cho thấy có một đỉnh hoạt động vào buổi tối, chứ không phải vào buổi sáng”. "Chúng tôi phát hiện ra chắc chắn rằng có một đỉnh hoạt động vào buổi sáng - và chúng tôi biết lý do tại sao đỉnh buổi sáng này đã không được nhìn thấy trước đó trong phòng thí nghiệm nghiên cứu," cô giải thích.

Tham khảo thêm trên University of Washington.
Nguồn: www.isaaa.org