ARGENTINA PHÁT HÀNH ĐẬU TƯƠNG CHỊU HẠN MẶN

Argentina đã cho phép thương mại hóa đậu tương chịu hạn mặn đầu tiên vào năm 2019. Đây là một bước quan trọng đối với việc chống lại nguy cơ hạn hán gia tăng vì sự nóng lên toàn cầu.
Gen chịu trách nhiệm về công nghệ mới này là HB4, được áp dụng không chỉ trong đậu tương mà còn trong lúa mì. Hạt đậu tương kháng hạn đã được phát triển bằng cách ghép một gen cây hướng dương kháng hạn hán vào một hạt giống đậu tương. Đậu tương chịu hạn đã được khảo nghiệm trong ba năm và kết quả cho thấy rằng chúng giàu dinh dưỡng như đậu tương thông thường, không gây hại đối với động vật hoặc con người, và không có tác động tiêu cực đến môi trường. Các hạt giống được phát triển bởi Rachel Chan, một nhà khoa học từ Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia, giáo sư tại Đại học Quốc gia Litoral. Hạt giống thuộc sở hữu của Bioceres.

Tham khảo thêm trê Genetic Literacy Project và DVI Report.
Nguồn: www.isaaa.org