SO SÁNHCAS9 VÀ CAS12A KHI CHỈNH SỬA GEN ĐÍCH CỦA HỆ GEN CÂY NGÔ

Nhiều nghiên cứu đã được công bố tính hữu dụng của CRISPR trong chỉnh sửa genvới Cas9 và Cas12a (Cpf1) nucleases trong hệ gen của người và của các cây trồng chính. Hai nucleases này khác nhau bởi vị trí nhận biết của chúng (recognition site), yêu cầu của phân tử RNA và khả năng “multiplexing” có nghĩa là Cas12a cóvị trí nhận biết“NGG”PAM (protospacer adjacent motif) khác chỉ xảy ra trong trường hợp CRISPR RNA (crRNA), và cho phép multiplexing. Trái lại, Cas9 có vị trí nhận biết "TTTV" PAM, cần cả phân tử crRNA và trans-activating RNA (tracrRNA), không cho phép multiplexing xảy ra. Những khác biệt như vậy tạo nên hai nucleases bổ sung cho nhau tùy theo cách sử dụng của các nhà khoa học. 

Kan Wang và cs thuộc Crop Bioengineering Center and Department of Agronomy, Đại Học Iowa quan sát sự thiếu sót của nội dung so sánh trực tiếp giữa hai nucleases trong một thí nghiệm. Do đó, họ đã so sánh hoạt động và tính chuyên biệt của hai enzymes này trong hệ gen cây ngô bằng cách xác định đích đến là gen glossy2, gen này có trình tự có thể được xác định bởi cả hai nucleases. Người ta thấy rằng Cas9 hoàn tất nội dung chỉnh sửa gen tốt hơn so với Cas12a, cho nên, Cas9 đạt hiệu quả chỉnh sửa 90 - 100 %, trong khi đó, thành công củaCas12a đạt từ 0 đến 60%. Tuy nhiên, họ cho rằng cần nghiên cứu tối ưu hóa hoạt động của Cas12a.

Tham khảo thêm trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn: www.isaaa.org