SỬ DỤNG HAI PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM GEN ỨNG VIÊN MÃ HÓA CAPSAICINOID TRONGGIỐNG ỚT CAY

Capsaicinoids là những protein có chức năng kích thích vị cay của giác quan hoặc qui định mức độ cay của giống ớt cay (Capsicum spp.). Những hợp chất hóa học như vậy cho phép cây ớt có tính kháng với bệnh tật ví dụ như bệnh do Fusarium và hạt của loại ớt cay ấy được phát tán do chim bằng cách thải qua phân. Người tiêu dùng sử dụng ớt cay làm gia vị, làm rau cũng như là thực phẩm bổ sung (food additive). Chất capsaicinoid chủ yếu được điều khiển bởi gen Pun1. Protein này còn chịu ảnh hưởng bởi gen số lượng “QTLs (quantitative trait loci). Các nhà khoa học đã và đang nghiên cứu những loci ấy, nhưng chưa xác định được những gen ứng viên hữu dụng cho tính trạng cay của ớt. 

Byoung-Cheorl Kang và cs, thuộc Đại Học Quốc Gia Seoul và Ủy ban phát triển Nông thôn RDA của Hàn Quốc đã sử dụng phương pháp “QTL mapping” và GWAS (genome-wide association study) để phát hiện những QTLs có chức năng điều khiển hàm lượng capsaicinoid trong chi Capsicum. Các dòng cận giao tái tổ hợp RILs được tạo ra qua tổ hợp lai giữa "Perennial" (ớt hiểm rất cay) và "Dempsey" (giống ớt không cay). Họ đã tìm thấy 5 gen ứngviên điều khiển hàm lượng capsaicinoid thông qua phân tích cơ sở dữ liệu của thí nghiệm này và trước đó. Đó là các gen pAMT, C4H, 4CL, CSE, và FatA từ chu trình “phenylpropanoid” và chu trình “acid béo”. Các gen ấy sẽ vô cùng hữu dụng trong việc làm rõ cơ chế sinh tổng hợp capsaicinoid và trong cải tiến giống ớt siêu cay (high-pungency peppers). 

Tham khảo thêm về nghiên cứu trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn: www.isaaa.org