CHUYỂN GIAO KHẢ NĂNG DIỆT TRỪ CỎ DẠI CỦA LÚA MIẾN VÀO LÚA GẠO

Các nhà khoa học tại Cơ quan nghiên cứu nông nghiệp của USDA (USDA ARS) đã chuyển một quá trình trao đổi sinh hóa được tìm thấy trong lúa miến, sản xuất ra hợp chất diệt cỏ dại, vào trong cây lúa. Sorgoleone, một hợp chất được tiết ra bởi lúa miến giúp cây trồng chống cỏ dại và hoạt động tốt đến nỗi một số cây trồng khác rất khó khăn để phát triển trong các cánh đồng trồng lúa miến.
Các nhà khoa học tại Cơ quan nghiên cứu ứng dụng sản phẩm tự nhiên của ARS (NPURU) ở Oxford, Mississippi, đã xem xét các đặc tính ức chế cỏ dại của lúa miến, có thể chuyển sang các loại cây trồng khác như gạo và được sử dụng làm chất diệt cỏ sinh học. Sản xuất sorgoleone trong các loại cây trồng khác sẽ cung cấp cho cây trồng khả năng chống cỏ dại và giảm sự phụ thuộc vào thuốc trừ cỏ tổng hợp, nhà sinh vật học phân tử NPURU Scott Baerson nói.

Theo Baerson, sorgoleone chưa được biết đến trước nghiên cứu của họ. Nhóm NPURU đã đạt được một mốc quan trọng khi họ có thể chuyển hợp chất sorgoleone vào cây lúa. Các cây lúa có sorgoleone sẽ yêu cầu ít thuốc diệt cỏ hơn để kiểm soát cỏ dại, trong khi người trồng sẽ chi tiêu ít hơn vào việc mua và sử dụng hóa chất.

Tham khảo thêm thông tin trên ARS research news.
Nguồn: www.isaaa.org