CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM THẤY GEN MỚI Ở ĐẬU TƯƠNG LIÊN KẾT VỚI KHẢ NĂNG KHÁNG RỆP VỪNG (APHID)

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Minnesota (UMN) và các đối tác đã tìm thấy các gen đậu tương mới liên quan đến tính kháng rệp. Kết quả điều tra của họ được công bố trên tạp chí The Plant Genome.

Rệp là một loại sâu bệnh đậu tương và các loại cây trồng khác trên toàn thế giới, gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Vì vậy, việc phát hiện gen kháng là rất quan trọng đối với việc phát triển các giống đậu tương có tính kháng rệp mạnh. Theo Aaron Lorenz từ Khoa Nông học và Di truyền thực vật của UMN: “Có rất ít giống đậu tương có sẵn trên thị trường có các gen kháng rệp. Các gen mới được xác định có thể phục vụ như là các nguồn dự phòng kháng nếu những loại hiện đang được sử dụng không còn hữu ích nữa”, Lorenz nhấn mạnh.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các nghiên cứu được công bố trước đó về báo cáo thông tin di truyền của các giống đậu tương với mục tiêu tìm kiếm các bộ phận của hệ gen đậu tương có chứa các gen liên quan đến tính kháng rệp. Họ đã quét bộ gen của cây đậu tương cho các khoảng di truyền nhỏ được gọi là các đa hình đơn nucleotide (SNPs). Sau đó, họ đã thử nghiệm xem có bất kỳ điểm mốc nào trong số này có mặt thường xuyên hơn ở các giống đậu tương có tính kháng rệp. Lorenz và nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một số điểm mốc di truyền phổ biến hơn trong các giống đậu tương kháng rệp. Một số khoảng này nằm trong khu vực di truyền gần các gen kháng rệp, trong khi nhiều khoảng khác nằm trong vùng di truyền trước đây không liên quan đến tính kháng rệp.

Tham khảo thêm nghiên cứu trên Crop Science Society of America và The Plant Genome.
Nguồn: www.isaaa.org