CRISPR-CAS9 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ LÀM GIẢM CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH SỌC NÂU TRÊN SẮN

Bệnh sọc nâu sắn (CBSD), gây ra bởi vi rút sọc nâu sắn và vi rút sọc nâu Ugandan, cản trở việc nhân giống sắn thành công ở Đông và Trung Phi. Căn bệnh này có trung gian là sự tương tác của các loại virus này với protein liên quan đến bộ gen của virus (VPg) và hệ số khởi đầu dịch sinh vật nhân chuẩn 4e (elF4E) của sắn.
Nhà khoa học Michael Gomez từ Đại học California, Berkeley và các đồng nghiệp nhằm mục đích đóng góp vào việc giảm bớt vấn đề này bằng cách nhắm vào các protein gắn kết mới (nCBP-1 và nCBP-2) để chỉnh sửa CRISPR-Cas9 qua trung gian. Các protein này nằm trong số các đồng phân elF4E tham gia vào sự khởi đầu của CBSD.

Họ quan sát thấy các triệu chứng trên CBSD chậm lại, suy yếu, giảm mức độ nghiêm trọng và tỷ lệ mắc hoại tử gốc, đó là một trong những triệu chứng nhiễm CBSV, trong các đột biến CRISPR. CRISPR-Cas9 được chứng minh là một công cụ hiệu quả trong việc thúc đẩy khả năng chịu bệnh của cây sắn. Các nhà nghiên cứu hướng tới nghiên cứu ảnh hưởng của các đồng phân elF4E còn lại trên CBSD để thiết kế một chiến lược chống chịu bệnh sắn.

Tham khảo thêm trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn: www.isaaa.org