NÔNG DÂN NAM MỸ THU ĐƯỢC NHỮNG LỢI ÍCH ĐÁNG KỂ TỪ VIỆC TRỒNG ĐẬU TƯƠNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Trồng đậu tương Intacta với khả năng kháng thuốc diệt cỏ và các đặc tính kháng sâu bệnh đã mang lại lợi ích cho nông dân ở Nam Mỹ với mức tăng thu nhập 7,64 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm đầu tiên áp dụng. Điều này là theo nghiên cứu được tiến hành bởi Graham Brookes của PG Economics xuất bản trên tạp chí GM Crops and Food.
Nghiên cứu đánh giá tác động kinh tế và môi trường được tích lũy từ việc áp dụng và sử dụng đậu tương Intacta ở Nam Mỹ trong năm năm đầu tiên của thương mại hóa. Tổng cộng 73,6 triệu ha đậu tương Intacta được trồng trong khoảng thời gian này. Đối với mỗi 1 đôla thêm vào hạt đậu tương Intacta so với hạt thông thường, nông dân đã thu được thêm 3.88 USD lợi nhuận bổ sung. Những lợi ích thu nhập này là do tăng năng suất và giảm chi phí kiểm soát cỏ dại và sâu bệnh. Hơn nữa, công nghệ đã giảm 10,44 triệu kg  thuốc trừ sâu và giảm phát thải khí nhà kính tương đương với việc giảm sử dụng 3,3 triệu xe hơi.

Tham khảo thêm trên GM Crops and Food.
Nguồn: www.isaaa.org