ARGENTINA PHÁT HÀNH ĐẬU TƯƠNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẦU TIÊN TỪ TRUNG QUỐC

Cơ quan đăng ký chính thức Argentina đã công bố tham vấn cộng đồng cần thiết cho việc phát hành tính trạng đậu tương đầu tiên được phát triển bởi một công ty Trung Quốc, Tập đoàn Công nghệ Da-Bei-Nong Bắc Kinh (DBN). Sự kiện đậu tương DBN 09004-6 có tính trạng kháng glyphosate và glufosinate. Một khi được thương mại hóa, nông dân Argentina sẽ có thêm lựa chọn để chống lại cỏ dại trong các cánh đồng đậu tương.

DBN đã phát triển những đặc điểm mới để nâng cao năng suất cây trồng. Vào năm 2013, DBN đã ký một thỏa thuận với Bioceres để tạo thuận lợi cho quá trình điều tiết các tính trạng của DBN ở Argentina và các tính trạng của Bioceres ở Trung Quốc.

Xem thông báo Đăng ký chính thức (bằng tiếng Tây Ban Nha) và các chi tiết khác trong eFarmNews Argentina.
Nguồn: www.isaaa.org