FDA PHÊ DUYỆT ĐƯỜNG TỪ MÍA ĐƯỜNG BT BRAZIL

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (US FDA) đã kết luận rằng đường thô và tinh chế từ cây mía kháng côn trùng CTC175-A được phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Canavieira (CTC) ở Brazil an toàn như đường thô và tinh luyện từ các giống mía truyền thống.
Tư vấn Công nghệ sinh học của FDA nói rằng "đường thô và tinh luyện có nguồn gốc từ giống kháng sâu đục thân CTC175-A không khác biệt về mặt thành phần so với đường thô và tinh luyện từ các giống mía khác đã được trồng, bán và tiêu thụ".

Tham khảo thêm trên Biotechnology Consultation file.
Nguồn: www.isaaa.org