ỦY BAN CHÂU ÂU CẤP PHÉP CHO 5 CÂY TRỒNG GM

Ủy ban châu Âu cấp phép cho 5 loại cây trồng biến đổi gen (GM) làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Chúng bao gồm hai giống ngô mới (MON 87427 x MON 89034 x NK603 và 1507 x 59122 x MON 810 x NK603), và đổi mới 3 giấy phép đã cấp cho ngô (2) và củ cải đường (DAS-59122-7, GA21 và H7 -1).

Theo Ủy ban, mỗi cây trồng GM được cấp phép đã được Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) đánh giá, đưa ra các ý kiến thuận lợi về sự an toàn của cây trồng GM. Việc cấp phép có hiệu lực trong 10 năm và tuân thủ các quy tắc ghi nhãn và truy nguyên nghiêm ngặt của EU, bao gồm ghi nhãn thích hợp các sản phẩm "biến đổi gen" hoặc "được sản xuất từ sinh vật biến đổi gen". Tuy nhiên, nếu sản phẩm có ít hơn 0,9% thành phần GM, hoặc nếu việc bổ sung GM có tính chất không thể tránh khỏi hoặc về mặt kỹ thuật thì không cần ghi nhãn như vậy.

Tham khảo thêm trên European Commission
Nguồn: www.isaaa.org