XÁC ĐỊNH GEN QUAN TRỌNG TRONG SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA MÍA ĐƯỜNG

Một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Marcelo Menossi tại Viện Đại học Sinh học Campinas (IB-UNICAMP) tại Brazil đã phát hiện ra rằng chìa khóa để vượt qua một hạn chế lớn về sản lượng mía có thể nằm trong một ScGAI có hệ gen.

Năng suất mía đã được duy trì trong nhiều thập kỷ do những hạn chế về phát triển thân cây. Dung tích lưu trữ đường của cây trồng là hạn chế về mặt thể chất, hạn chế khối lượng sucrose và sinh khối có thể thu được từ cây trồng để sản xuất đường và ethanol.

Menossi nói rằng việc phá vỡ ngưỡng phát triển này bằng cách nhân giống thông thường đã rất khó khăn. Nhóm của ông đã phát hiện ra rằng ScGAI là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển hệ thống nhánh cây, và thao tác hoạt động của nó làm tăng khối lượng nhánh cây và thay đổi phân bổ carbon thành các phân tử cấu trúc và lưu trữ.

ScGAI cũng được tìm thấy để làm trung gian điều hòa các hormon phát triển mía, như ethylene và gibberellin. Gibberellin được sử dụng rộng rãi để cải thiện năng suất và đẩy nhanh quá trình chín của mía bằng cách kích thích sự thoái hóa nhanh của protein DELLA, do đó ngăn chặn sự tương tác và làm suy giảm các protein khác kích thích sự phát triển của cây mía.

Tham khảo thêm trên Agencia FAPESP.
Nguồn: www.isaaa.org