SỰ KHÁC BIỆT VỀ CHẤT LƯỢNG CÀ PHÊ ĐƯỢC GIẢI THÍCH BẰNG BIỂU HIỆN CỦA GEN CÓ TRONG NHÂN CÀ PHÊ TRONG THỜI GIAN HẠT CHÍN

Có khoảng 70% cà phê được tiêu thụ trên thế giới là cà phê ARABICA (Coffea arabica). Phẩm chất cà phê được xác định bởi thành phần có trong nhân cà phê, sự tích tụ các thành phần này trong nhân vô cùng quan trọng, quyết định phẩm chất cà phê, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

Thông quaphương pháp giải trình tự RNA, các nhà khoa học Úc đã phân tích sự thể hiện gen có trong nhân cà phêtừ khi hạt còn xanh cho đến lúc hạt vàng, rồi khi chín đỏ hoàn toàn. Họ thấy rằng: sự tích tụ lipid và protein cần thiết xảy ra trong suốt thời kỳ hạt xanh. Hầu hết số phân tử transcript biểu hiện trong thời kỳ hạt có màu vàng. Pectin được tìm thấy phân giải trong quá trình hạt chín. 

Nghiên cứu này cho thấy nhiều thông tin giá trị về họ gen này với vai trò điều khiển di truyền các thành phần qui định phẩm chất hạt cà phê.

Tham khảo thêm trên Nature.
Nguồn: www.isaaa.org