CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM THẤY GEN QUY ĐỊNH HÀM LƯỢNG DẦU TRONG CÂY CỌ DẦU

Cây cọ dầu có sản lượng chiếm một phần ba sản lượng dầu thực vật trên toàn thế giới. Cây cọ dầu còn cho sản phẩm làm thức ăn, mỹ phẩm và dược phẩm. Một gen khác của hệ gen cây cọ dầu có liên quan đến hàm lượng dầu cao. Gen này đã được xác định nhờ công trình nghiên cứu của các nhà khoa học về di truyền cây cọ dầu (oil palm).

Thông qua phân tích “genome-wide association analysis”, di truyền huyết thống, và so sánh trình tự gen với cơ sở dữ liệu, các nhà khoa học đã tìm thấy gen EgGDSL liên kết với tính trạng hàm lượng dầu cao. Gen này được chuyển nạp vào cây Arabidopsis và thể hiện tốt trong cây này, làm tăng hàm lượng acid béo tổng số 9,5%. Gen EgGDSL còn được quan sát có mức thể hiện cao trong cây cọ dầu có hàm lượng dầu cao. 

Gen EgGDSL sẽ là gen rất giá trị trong chọn tạo giống cọ dầu và công nghệ di truyền cây cọ dầu. 

Tham khảo thêm thông tin trên Nature.
Nguồn: www.isaaa.org