THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VỀ CÁC KHẢO NGHIỆM LÚA VÀNG

Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) vừa thông báo rằng Phòng Nông nghiệp của Cục Công nghiệp thực vật Philippine (DA-BPI) đã phê duyệt việc tiến hành tham vấn cộng đồng về các thử nghiệm trên đồng ruộng cho lúa vàng GR2E. Các giống lúa địa phương có năng suất cao với gạo vàng GR2 đặc tính sản xuất beta carotene đang được Viện nghiên cứu lúa gạo Philippine và IRRI phát triển.
Quá trình tham vấn cộng đồng là một phần quan trọng trong việc phê duyệt quy định an toàn sinh học theo Thông tư liên bộ số 1 năm 2016. Quá trình tham vấn bao gồm các thông tin trên trang thông tin công cộng tại các địa điểm cộng đồng có thể truy cập, khoảng thời gian nhận xét công khai 30 ngày và phiên điều trần công khai . Quá trình này sẽ cho phép các cộng đồng có cơ hội tham gia có trách nhiệm trong một quá trình ra quyết định an toàn sinh học quan trọng.

Việc tham vấn cộng đồng sẽ diễn ra tại các tỉnh Muñoz, Nueva Ecija (18 tháng 7 năm 2018) và San Mateo, Isabela (20 tháng 7 năm 2018) bởi các nhà khoa học PhilRice, IRRI và một số nhà quản lý của chính phủ.

Tham khảo thêm thông tin từ IRRI.
Nguồn: www.isaaa.org