NHÀ BÁO VÀ CÁC CHUYÊN GIA KHUYẾN KHÍCH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC AN NINH LƯƠNG THỰC

Các chuyên gia cho rằng nếu công nghệ sinh học được chấp nhận, nạn đói sẽ không còn nữa vì năng suất cây trồng GM ước tính cao hơn 7-20% so với cây trồng truyền thống, và cao hơn 33% so với cây trồng hữu cơ. Điều này đã được nhấn mạnh bởi Obike Ukoh, nhà báo Nigeria, trong bài viết của ông trong The Tide.

Ukoh thảo luận về lý thuyết dân số Malthusian trong đó Malthus lập luận rằng khi dân số trở nên nhiều hơn so với sự sẵn có của thực phẩm, nhiều người sẽ chết do thiếu lương thực. Khi tình trạng này xảy ra (được gọi là thảm họa Malthusia), chọn lọc tự nhiên sẽ đưa dân số trở lại mức "bền vững". Để ngăn chặn thảm họa này xảy ra, các nhà khoa học tiếp tục phấn đấu thúc đẩy sản xuất nông nghiệp để đạt được an ninh lương thực. Một trong những giải pháp đã được chứng minh để tăng năng suất cây trồng tạo nguồn thực phẩm là công nghệ sinh học. Tuy nhiên, các chiến dịch chống lại công nghệ này đang ngăn chặn tiến trình của nó.

Ukoh trích dẫn các phát biểu của các chuyên gia về công nghệ sinh học trong bài viết của mình. Giáo sư Akinola Hassan, giáo sư di truyền học tại Đại học Uthman Danfodio, Sokoto, một trong những diễn giả tại Diễn đàn Mở về Công nghệ sinh học nông nghiệp được tổ chức tại Abeokuta cho biết: “Điều chúng ta đang có là sự thiếu hiểu biết; Giáo sư Hassan đã mô tả chiến dịch chống lại thực phẩm GM như là tuyên truyền đơn thuần. "GMO không giết, chúng không nguy hiểm cho sức khỏe con người; Chính phủ Liên bang đang nói về các lựa chọn thay thế. Họ đang nói rằng họ muốn thực phẩm được sản xuất một cách an toàn và có thể đạt được thông qua việc sử dụng GMO" Giáo sư Hassan nói thêm.

Tham khảo thêm trên Genetic Literacy Project.
Nguồn: www.isaaa.org