ISAAA BÁO CÁO KỶ LỤC MỚI VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC LOẠI CÂY TRỒNG GM

Tổ chức Dịch vụ Quốc tế về Tiếp thu các Ứng dụng Công nghệ sinh học (ISAAA) đã đưa ra báo cáo thường niên về tình hình thương mại hóa toàn cầu của cây trồng CNSH năm 2017 (Tóm tắt ISAAA 53) thông qua một hội nghị truyền thông được tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm 2018 tại Acacia Hotel, Manila, Philippines. Báo cáo lần thứ 22 của ISAAA về tình trạng toàn cầu ghi lại thông tin mới nhất về việc áp dụng và lợi ích của cây trồng công nghệ sinh học. Sự kiện được tổ chức bởi Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học SEARCA (SEARCA BIC), đã giới thiệu cơ hội cho các đối tác truyền thông kết nối với các nhà khoa học và chuyên gia, đại diện từ chính phủ các quốc gia và các đối tác trong cộng đồng công nghệ sinh học.
Chủ tịch ISAAA, Tiến sĩ Paul Teng, trình bày báo cáo, bao gồm tác động toàn cầu, lợi ích kinh tế và triển vọng tương lai của cây trồng công nghệ sinh học. Theo báo cáo, diện tích canh tác cây công nghệ sinh học đạt mức cao kỷ lục mới đạt 189,8 triệu ha trên toàn thế giới vào năm 2017. Đáng chú ý là sự gia tăng diện tích cây trồng công nghệ sinh học ở các nước đang phát triển, liên tục vượt qua các nước công nghiệp trên tổng diện tích đất tương ứng là 100,6 triệu ha và 89,2 triệu ha.

Tiến sĩ Teng nói thêm rằng diện tích cây trồng biến đổi gen toàn cầu dự kiến sẽ mở rộng trong những năm tới với các loại cây trồng công nghệ sinh học mới và những tính trạng ở các địa phương khác nhau trên thế giới hiện đang trong quá trình nghiên cứu. Làm nổi bật tầm quan trọng của các quy định, Tiến sĩ Teng nói "Các quy định dựa trên khoa học là rất quan trọng. Nếu chúng ta không thể sử dụng khoa học, chúng ta không có cơ sở để đứng vững. Các quy định dựa trên nhận thức độc lập thường bị phủ định. Khoa hoc là những gì chúng tôi có trong thời điểm này như một công cụ để cho thấy rằng điều gì đó đáng tin cậy". Ông cũng chia sẻ rằng thu nhập từ trang trại toàn cầu đóng góp bởi cây trồng công nghệ sinh học trong 21 năm qua (1996-2016) đã lên tới 186,1 tỷ USD, đem lại lợi ích cho hơn 17 triệu nông dân, 95% trong số đó đến từ các nước đang phát triển.

Tải xuống Báo cáo tóm tắt đầy đủ của ISAAA 53, Tóm tắt điều hành, Thông cáo báo chí, Đồ họa thông tin và Trang trình bày từ trang web của ISAAA.
Nguồn: www.isaaa.org