NGHIÊN CỨU CHO THẤY DÁN NHÃN CÓ THỂ LÀM GIẢM NHỮNG E NGẠI ĐỐI VỚI THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN

Một nghiên cứu mới của Đại học Vermont (UVM) cho thấy rằng việc tiết lộ đơn giản có thể cải thiện thái độ của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thực phẩm có chứa các thành phần biến đổi gen (GE).

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2016, luật Vermont yêu cầu dán nhãn trên tất cả các loại thực phẩm có chứa nguyên liệu biến đổi gen (GE) hoặc là sản phẩm biến đổi gen (GMO) có hiệu lực. Nhưng việc dán nhãn chỉ được yêu cầu cho đến ngày 27 tháng 7 năm 2016, khi luật liên bang thay thế.

Dẫn đầu bởi Jane Kolodinsky, một nhà kinh tế ứng dụng tại Đại học Nông nghiệp và Khoa học Đời sống UVM, nghiên cứu đã so sánh mức độ phản đối của người tiêu dùng đối với thực phẩm biến đổi gen ở Vermont - bang duy nhất của Hoa Kỳ đã thực hiện chính sách dán nhãn bắt buộc - với thái độ của người tiêu dùng trong phần còn lại của Mỹ. Phân tích cho thấy sự phản đối đối với thực phẩm biến đổi gen đã giảm 19% ở Vermont sau khi thực hiện các nhãn bắt buộc. Nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên kiểm tra tác động thực sự của việc dán nhãn bắt buộc đến thái độ người tiêu dùng đối với thực phẩm biến đổi gen.

Đồng tác giả trong nghiên cứu của Kolodinsky, Jayson Lusk thuộc Khoa kinh tế nông nghiệp của Đại học Purdue, cho rằng việc dán nhãn đơn giản tiết lộ một sản phẩm “được sản xuất hoặc có chứa nguyên liệu GMO” có thể cải thiện niềm tin của người tiêu dùng trong công nghệ GMO và đưa ra một quyết định sáng suốt.

Tham khảo thêm thông tin công bố trên University of Vermont and Purdue University.
Nguồn: www.isaaa.org