TAPSTOLĐIỀU KHIỂN CÁC TÍNH TRẠNG NÔNG HỌC QUAN TRỌNG CỦA CÂY LÚA MÌ

Phosphorus (P) là nguyên tố đa lượng cần thiết cho sự tăng trưởng của cây, những cây cải tiến để tăng năng suất cang cần lượng P lớn hơn. Làm thế nào cây có thể duy trì được năng suất trong điều kiện giảm bón phân lân là mục tiêu mong muốn của các nhà nông học. Nhóm nghiên cứu của Matthew J. Milner thuộc Phòng thí nghiệm John Bingham ở Anh đã tiến hành nghiên cứu genTaPSTOL trên cây lúa mì (Triticum aestivum), để tìm hiểu vai trò của nó đối với P và tác động của nó đến những tính trạng nông học quan trọng.

Gen TaPSTOL là một gen đơn, gen này mã hóa một “kinase protein” giả định, gen có chức năng chia sẻ với mức độ tương đồng cao so với gen OsPSTOL (O. sativa P starvation tolerance) trong cây lúa. Nhóm xác định được sự biểu hiện gen TaPSTOL trong những điều kiện xử lý bón lân khác nhau và nhận thấy rằng: promoter của gen này bị kích hoạt bởi đầu rễ và lông rễ dưới điều kiện hạn chế P. Siêu biểu hiện gen TaPSTOL trong cây lúa mì chuyển gen cho thấy những ảnh hưởng tích cực đáng ghi nhận xét theo sinh khối rễ, số chồi thân và năng suất hạt, tương quan thuận giữa TaPSTOL  và các tính trạng nói trên. Trong khi đó, bất hoạt gen bằng RNAi cho thấy kết quả trái ngược lại hoàn toàn. 

Thao tác gen TaPSTOL trong hệ gen cây lúa mì cho thấy nó có vai trò trong rất nhiều kiểu hình có lợi tương tự như ảnh hưởng của gen OsPSTOL trên cây lúa, ngoại trừ năng suất. Hơn nữa, Nghiên cứu này còn cho thấy gen TaPSTOL đóng góp vào nhiều tính trạng nông học quan trọng,như thời gian trổ bông và kích thước hạt lúa. 

Tham khảo thêm trên BMC Plant Biology.
Nguồn: www.isaaa.org