CÁC CHUYÊN GIA THị TRƯờNG NGHIÊN CỨU TẠI SAO NGƯỜI TIÊU DÙNG KHÔNG THẤY LỢI ÍCH CỦA THỰC PHẨM GM

Chuyên gia thị trường Sean Hingston và Theodore Noseworthy từ Đại học York đã trả lời tại sao người tiêu dùng không đánh giá cao những lợi ích của thực phẩm GM và đề xuất một số chiến lược tiếp thị cho thực phẩm GM dựa trên nghiên cứu thực địa. Bài viết của họ được đăng trên Tạp chí Marketing.

Theo các tác giả, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự phản đối đạo đức đối với các loại thực phẩm GM ngăn chặn nhận thức về lợi ích của chúng. Sự phản đối này có thể được khắc phục bằng cách sử dụng các dấu hiệu tinh tế để xác định những sản phẩm này là nhân tạo. Nếu người tiêu dùng nhận thức được những lợi ích mà thực phẩm biến đổi gen do con người phát triển mang lại, thì sẽ dễ hiểu hơn tại sao nó vẫn được phát triển trong khi những phản đối về mặt đạo đức với sản phẩm giảm đi. Điều này dự kiến sẽ làm tăng ý định mua sản phẩm. Hiệu ứng này được nhân rộng trong lĩnh vực này (trong cả các thiết lập tự nhiên và được kiểm soát), trong một thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và với một bảng điều khiển người tiêu dùng trực tuyến. Kết quả cho thấy việc sử dụng các chiến lược đóng gói và quảng bá giúp người tiêu dùng tìm hiểu rõ hơn thực phẩm GM (ví dụ như mục đích tạo ra sản phẩm).

Tham khảo thêm trên Journal of Marketing 
Nguồn: www.isaaa.org