CÁC NHÀ KHOA HỌC SỬ DỤNG DỮ LIỆU LỚN ĐỂ LẬP BẢN ĐỒ PHẢN ỨNG CỦA NGÔ ĐỐI VỚI STRESS NHIỆT

Các nhà khoa học thực vật tại Đại học bang Iowa (ISU) đã hoàn thành một nghiên cứu mới mô tả các con đường di truyền khi cây ngô phản ứng với stress nhiệt, hướng tới cây trồng có khả năng chịu đựng stress tốt hơn. Dự án nghiên cứu đã lập bản đồ phản ứng ứng với stress được phát hiện bởi lưới nội chất, một bào quan trong các tế bào của cây giống ngô.

Để bắt chước các điều kiện bất thuận, các nhà nghiên cứu đã áp dụng một hóa chất cho cây giống ngô và sau đó theo dõi hoạt động của khoảng 40.000 gen sử dụng một số công nghệ thông lượng cao. Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên về stress ngô được thực hiện ở cấp độ này, Renu Srivastava, một nhà khoa học tại Viện khoa học thực vật ISU và là đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, các nhà khoa học đã tiếp xúc với thực vật để gây stress liên tục và thấy rằng thực vật có thể thích ứng - ít nhất là trong một thời gian. Tuy nhiên, với điều kiện bất thuận dai dẳng, các tế bào cuối cùng đã “từ bỏ”, điều này nhanh chóng dẫn đến cái chết của tế bào, Srivastava nói.

Nghiên cứu này là một nghiên cứu đa cấp, trong đó các nhà khoa học đã phân tích các tập dữ liệu khổng lồ để giải thích sự biểu hiện của hàng chục nghìn gen thực vật. Quy mô của nghiên cứu đòi hỏi một nỗ lực của nhiều bên bao gồm các nhà khoa học ở bang Iowa, bang Michigan và đại học North Carolina, Wilmington.

Tham khảo chi tiết trên ISU news release.
Nguồn: www.isaaa.org