CÁC NHÀ KHOA HỌC TÂY BAN NHA TÌM RA GEN CỦA CÂY TRỒNG GIÚP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Các nhà nghiên cứu từ Tây Ban Nha đã xác định được họ hàng hoang dã của cây trồng (CWR) có thể được sử dụng làm nguồn gen để phát triển các giống mới thích nghi với biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Genetic Resources and Crop Evolution có danh sách 929 loài thực vật hoang dã liên quan đến 203 loại cây trồng quan trọng trong nước, với mục đích xác định "các gen cần thiết cho nền nông nghiệp Tây Ban Nha". Nghiên cứu trình bày danh sách kiểm tra ưu tiên của CWR ở Tây Ban Nha, trong đó các tiêu chí về khả năng lai với các loại cây trồng có tầm quan trọng kinh tế, tính đặc hữu và các rủi rõ cũng đã được tính đến.

Các loại cây trồng được phân theo mục đích sử dụng: thực phẩm (24%), cỏ và nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi (32%), trang trí (28%) và công nghiệp và các mục đích khác (16%).

Tham khảo thêm trên Genetic Resources and Crop Evolution.
Nguồn: www.isaaa.org