KHẢO NGHIỆM CÂY HỌ CẢI BIẾN ĐỔI GEN VÀ CHỈNH SỬA GEN

Lần đầu tiên ở Anh, cây trồng chỉnh sửa gen (GE) được trồng trong một khu vực nằm trong khảo nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu Rothamsted nhằm mục đích nghiên cứu hiệu quả của kỹ thuật di truyền trong việc phát triển cây trồng để mang lại chế độ dinh dưỡng bền vững hơn.

Các dòng GE của cây họ cải (Camelina) sẽ được trồng trong cùng cánh đồng mà một số giống Camelina biến đổi gen (GM) của Rothamsted sẽ được gieo trồng. Camelina GM được thiết kế để tích lũy các axit béo không bão hòa đa chuỗi dài omega-3 (LC-PUFA), một dạng lipid còn được gọi là dầu cá omega-3, trong hạt của chúng.

Trong khi các cây trồng GM cần phải được phê duyệt trước khi chúng có thể được trồng ngoài đồng thì các giống GE không cần phê duyệt. Sự khác biệt quan trọng là giữa các đột biến kết hợp DNA từ các loài khác nhau, các gen chuyển, và những gen không chuyển. Trong khi Camelina GM kết hợp các gen mới (algal) thì các giống GE chỉ có những thay đổi (tổn thất) trong vật liệu DNA của thực vật. Khảo nghiệm được phê duyệt tại Rothamsted bao gồm 20 dòng Camelina sativa: 17 dòng GM, hai dòng GE, và một dòng hoang dại (đối chứng).

"Hai công nghệ này mang lại nhiều hứa hẹn", Johnathan Napier, người lãnh đạo Chương trình Mục tiêu Omega-3 của Rothamsted, nói. "Các cây trồng GM sẽ mang lại hàm lượng cao hơn của [LC-PUFAs] EPA và DHA; các cây GE sẽ giúp chúng ta nâng cao sự hiểu biết về chuyển hóa lipid."

Tham khảo thêm trên Rothamsted Research News.
Nguồn: www.isaaa.org