MÙ TẠT GM TIẾP TỤC ĐƯỢC KHẢO NGHIỆM TẠI ẤN ĐỘ

Ủy ban Thẩm định Kỹ thuật Di truyền Ấn Độ (GEAC) thuộc Bộ Môi trường và Rừng (MoEF) đã yêu cầu thêm một vòng khảo nghiệm đa vị trí khác đối với mù tạt biến đổi gen do Đại học Delhi phát triển.

Trong cuộc họp vào ngày 21 tháng 3, GEAC đã yêu cầu Khoa Kỹ thuật Di truyền Cây trồng của Đại học Delhi tiến hành khảo nghiệm trên diện tích 5 mẫu Anh tại hai đến ba địa điểm khác nhau nhằm bổ sung dữ liệu về hiệu quả của mù tạt GE trên ong mật và các loài thụ phấn khác, cũng như mật ong và sự đa dạng của vi sinh vật. GEAC cũng yêu cầu các nhà khoa học tham gia khảo nghiệm gửi văn bản đồng ý được ủy ban phê duyệt trước khi khảo nghiệm.

Tham khảo thêm thông tin trên Genetic Literacy Project và Deccan Herald.
Nguồn: www.isaaa.org