CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC HOÀN THÀNH GIẢI TRÌNH TỰ BỘ GEN PHỤ CỦA LÚA MÌ

Các nhà khoa học Trung Quốc đã hoàn thành trình tự bộ gen phụ A của lúa mì, và tạo ra một bản thảo chất lượng cao về nhiễm sắc thể của nó. Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một bản đồ phân tử của bảy nhiễm sắc thể bộ gen phụ A của lúa mì và xác định được 41.507 gen mã hóa protein, cung cấp thông tin di truyền chất lượng cao và một quan điểm mới cho việc nghiên cứu biến đổi di truyền trong lúa mì.

Lúa mì trồng có chứa ba bộ gen: A, B và D. Chúng rất lớn và phức tạp, lớn gấp 40 lần so với bộ gen của cây lúa. Hơn 85% DNA di truyền của lúa mì là lặp đi lặp lại, làm cho việc nghiên cứu về trình tự bộ gen của nó trở nên khó khăn. Các nhà nghiên cứu tin rằng trình tự sẽ giúp cải thiện khả năng cạnh tranh trong ngành công nghiệp lúa mì, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, và bảo vệ an ninh lương thực.

Tham khảo thêm trên Chinese Academy of Sciences Newsroom.
Nguồn: www.isaaa.org