BÁO CÁO: CÂY TRỒNG GM CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN CẦU

Cây trồng GM dự kiến sẽ thống trị thị trường công nghệ sinh học nông nghiệp toàn cầu trong giai đoạn 2017-2024. Đây là báo cáo mới nhất về Nghiên cứu và Thị trường có tiêu đề "Thị trường Công nghệ sinh học nông nghiệp toàn cầu – Dự báo Công nghệ, Thị phần và Công nghiệp đến năm 2024" được phát hành vào tháng 5 năm 2018.
Sự tăng trưởng của thị trường công nghệ sinh học nông nghiệp toàn cầu trong giai đoạn 2017-2024 là do sự gia tăng nhu cầu lương thực toàn cầu gây ra bởi sự gia tăng nhanh chóng trong dân số thế giới. Kể từ khi công nghệ sinh học nông nghiệp tập trung vào việc sử dụng các phương pháp để thúc đẩy và sản xuất nông nghiệp, thì dự kiến sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu nhu cầu lương thực toàn cầu.

Báo cáo cũng cho biết Bắc Mỹ dự kiến sẽ thống trị thị trường trong giai đoạn dự báo và Châu Á Thái Bình Dương được trông đợi sẽ tăng trưởng nhanh nhất.

Tham khảo thêm trên Research and Markets.
Nguồn: www.isaaa.org