HỆ THỐNG CRISPR-CAS9 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN CÂY CÀ CHUA MÀU HỒNG

Màu sắc quả là một trong những tính trạng có giá trị thương mại của cà chua (Solanum lycopersicum). Các vùng khác nhau trên thế giới có thị hiếu tiêu dùng khác nhau, với cà chua màu hồng rất phổ biến tại châu Á, đặc biệt được người Trung Quốc và người Nhật Bản rất ưa chuộng. Nhóm nghiên cứu của Lei Deng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã tiến hành phát triển giống cà chua có quả màu hồng tại gen đích SlMYB12, một gen then chốt điều khiển sự tích tụ của flavonoid trong cây cà chua.

 Họ đã sử dụng CRISPR-Cas9 để xáo trộn gen SlMYB12 trong dòng cà chua có quả màu đỏ. Mười một cây T0 được tái sinh thành công, mười trong 11 cây ấy có ít nhất một alen đột biến SlMYB12, cho thấy hiệu quả chỉnh sửa rất cao (90.9%). Tất cả đột biến đồng hợp tử và bi-allelic đều thể hiện kiểu hình quả cà chua màu hồng. Không có bất cứ đột biến không chủ đích nào được tìm thấy tại bất kỳ vị trí nào trong số 3 vị trí ngoài mục tiêu, điều này cho thấy rằng sgRNA đã được sử dụng chuyên biệt cho các vị trí đã được xác định. 

Tham khảo them trên Journal of Genetics and Genomics.
Nguồn: www.isaaa.org