OGTR ÚC MỜI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO KHẢO NGHIỆM LÚA MÌ BIẾN ĐỔI GEN

Văn phòng điều phối công nghệ gen của Úc (OGTR) hiện đang đánh giá đơn xin cấp phép số DIR 162 từ Tổ chức nghiên cứu công nghiệp và khoa học khối thịnh vượng chung (CSIRO), để khảo nghiệm diện hẹp (kiểm soát và giới hạn) lúa mì biến đổi gen tăng cường khả năng kháng bệnh gỉ sắt.

Khảo nghiệm được đề xuất thực hiện tại Vùng Thủ đô Úc và khu vực Hội đồng Hilltops ở New South Wales trong năm vụ từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 9 năm 2023. Đề xuất trồng lên tới 40 m2 trong mỗi vụ. Giống lúa mỳ GM được trồng trong thử nghiệm này sẽ không được sử dụng trong thức ăn cho người hoặc thức ăn gia súc.

Quy định về gen đã chuẩn bị Kế hoạch Đánh giá và Quản lý Rủi ro (RARMP) cho ứng dụng, kết luận rằng việc phát hành đang được đề xuất sẽ gây ra rủi ro không đáng kể đối với sức khỏe và an toàn của con người hoặc với môi trường. Ban điều hành hoan nghênh các đóng góp để hoàn thành RARMP, sau đó sẽ thông báo quyết định về việc có cấp giấy phép hay không. Trưng cầu ý kiến sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 6 năm 2018.

Tham khảo them các tài liệu về DIR 162 trên OGTR website.
Nguồn: www. isaaa.org