NHỮNG TIẾN BỘ TRONG KHOA HỌC CÂY TRỒNG QUAN TRỌNG TRONG VIỆC ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Khi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến thì những tiến bộ trong khoa học cây trồng giúp mang lại những giải pháp quan trọng đối với hạn hán và mối đe dọa do sâu bệnh gây ra. Hội nghị nghiên cứu quốc tế về lương thực thực phẩm (IFLRC) ở Marrakech, Morrocco đã tiết lộ các phương pháp tiếp cận mục tiêu trong việc phát triển thành công các cây họ đậu có khả năng kháng lại những vấn đề này.

Các phương pháp tiếp cận bao gồm các nỗ lực để chọn tạo ra giống đậu lăng với các nốt sần thẳng đứng và các cụm nốt – có khả năng cố định đạm cao; giống cây họ đậu với mật độ lá trưởng thành - một proxy vững chắc cho p-acquisition; và các giống đậu Hà Lan có bề mặt lá có phấn giúp chống lại stress nhiệt. Hội nghị cũng tập trung thảo luận những tiến triển của sự cố gắng không ngừng để sang lọc chất mầm nguyên sinh (germplasm) cho khả năng chịu nhiệt và kháng bệnh ở đậu gà, đậu lăng và đậu xanh.

Doug Cook thuộc Đại học California, Davis, đã giới thiệu đến các đại biểu một dự án mới của USAID, đánh giá chất mầm nguyên sinh của hai loài đậu gà canh tác có nguồn gốc hoang dã - Cicer reticulatum và Cicer echinospermum - để xác định các gen tham gia vào khả năng chịu stress phi sinh học. Cook cho biết mục tiêu  dự án nhằm phát triển các giống đậu gà bền vững theo khí hậu lâu dài.

Các đại biểu đã nhấn mạnh rằng những nỗ lực để tăng sản lượng cây họ đậu có thể được hỗ trợ bởi các phân tích dữ liệu lớn, có tiềm năng để biến đổi gen và chọn tạo; nâng cao các chiến lược nông học; và trau chuốt việc ra quyết định. Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến việc quản lý dữ liệu không gian địa lý; cân đối dữ liệu kinh tế xã hội; các chương trình nhân giống tốc độ cao; xây dựng cơ sở hạ tầng tính toán để thực hiện các lựa chọn gen; và cấu trúc dữ liệu kiểu hình cây trồng, semantic để phân tích dữ liệu.

Sự kiện được tổ chức từ ngày 6-8 tháng 5, 2018 bởi Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp vùng khô hạn Quốc tế (ICARDA) và Viện Nghiên cứu Nông nghiệp quốc gia Maroc (INRA).

Tham khảo them trên ICARDA.
Nguồn: www.isaaa.org