NGÔ WEMA CHO THẤY KHẢ NĂNG KHÁNG SÂU XANH MÙA THU Ở MOZAMBIQUE

Kết quả ban đầu từ các thử nghiệm đồng ruộng Ngô sử dụng nước hiệu quả cho châu Phi (WEMA) cho thấy rằng cây ngô biến đổi gen được bảo vệ khỏi côn trùng gây hại, ngay cả khi không sử dụng thuốc trừ sâu. Điều này cho thấy giống ngô GM có thể giúp đảm bảo an ninh lương thực của châu Phi.
Các giống ngô GM trong các thử nghiệm trên đồng ruộng được thiết kế để chịu được hạn hán và sâu đục thân. Hơn nữa, kết quả cũng cho thấy giống ngô GM cũng có triển vọng kháng sâu xanh mùa thu, là một trong những vấn đề chính mà nhiều nông dân ở châu Phi đang phải đối mặt hiện nay.

Những kết quả bước đầu này có ý nghĩa tích cực không chỉ đối với Mozambique, mà còn cho các nước phát triển các giống WEMA khác như Tanzania, Uganda, Kenya, Nam Phi và Ethiopia.

Tham khảo thêm bài viết trên Biosciences for Farming in AfricaMy Joy Online.
Nguồn: www.isaaa.org