CRISPR TIẾT LỘ VAI TRÒ CỦA PROTEIN SLMPK20 TRONG PHÁT TRIỂN PHẤN HOA CÀ CHUA

Các protein kinaza kích hoạt bằng mitogen (MAPKs) điều chỉnh sự phát triển của cây. Tuy nhiên, vai trò của chúng trong phát triển sinh sản thực vật vẫn chưa được biết rõ. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Chiết Giang ở Trung Quốc gần đây đã phát hiện ra vai trò của SlMPK20, một MAPK, trong sự phát triển phấn hoa của cà chua (Lycopersicum esculenta).
Knock-out của SlMPK20 thông qua chỉnh sửa CRISPR-Cas9 hoàn toàn loại bỏ khả năng tồn tại phấn hoa trong cây cà chua biến đổi gen mà không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cây cái. Phân tích sâu hơn cho thấy SlMPK20 đóng một vai trò trong quá trình hình thành giao tử đực. Phân tích transcriptomic và proteomic cũng tiết lộ rằng loại bỏ SlMPK20 làm giảm đáng kể sự biểu hiện của một số lượng lớn các gen kiểm soát sự chuyển hóa đường, auxin và sự truyền tín hiệu trong bao phấn.

Những kết quả này cho thấy rằng SlMPK20 đặc biệt điều chỉnh sự phát triển phấn hoa thông qua việc điều chỉnh chuyển hóa đường, auxin và tín hiệu.

Tham khảo thêm thông tin trên The New Phytologist.
Nguồn:www.isaaa.org