TẠI SAO RẦY NÂU KHÔNG ƯA CÂY LÚA BT

Dòng lúa chuyển gen Bt kháng sâu đã được phát triển thành công tại Trung Quốc. Các điều tra trên đồng ruộng cho thấy cây lúa Bt ít xuất hiện rầy nâu (Nilapavata lugens) hơn cây lúa không có gen Bt, mặc dù rầy nâu không phải là đối tượng cho mục tiêu chuyển gen mã hóa protein Bt diệt sâu hại lúa. Do vậy, Xingyun Wang và ctv. thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trung quốc đã thực hiện một nghiên cứu về cơ chế tìm hiểu cặn kẽ hiện tượng ấy. 

Kết quả cho thấy số lượng rầy nâu ít trên dòng lúa có gen Bt liên kết với sự giảm thiệt hại do sâu bướm caterpillar. Các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, nhà lưới và trên đồng ruộng đều cho thấy rầy nâu  không ưa thích cây lúa Bt hoặc không Bt nguyên vẹn , nhưng cực kỳ thích với cây lúa Bt hoặc không Bt bị sâu bướm caterpillar phá hại. Phân tích sâu hơn cho thấy vết thương do sâu caterpillar làm cho cây phóng thích chất bay hơi hấp dẫn rầy nâu tấn công. 

Các nhà khoa học khuyến cáo rằng sử dụng cây lúa không Bt làm nơi cư trú giống như một cái bẫy đối với rầy nâu và làm trì hoãn sự phát triển của tính kháng  Bt.

Tham khảo thêm trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn: www.isaaa.org