CÁC KỸ SƯ ĐÃ TÌM RA LOẠI VI KHUẨN GIÚP SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC XANH HƠN VÀ RẺ HƠN

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đã phát hiện ra cách cô lập và khai thác một vi khuẩn tự nhiên từ dư lượng cây nấm hứa hẹn một chìa khóa mới cho sản xuất nhiên liệu sinh học. Vi khuẩn, Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticumTG57, lần đầu tiên được phát hiện và nuôi cấy vào năm 2015 bởi nhóm nghiên cứu. Khi được thêm vào cellulose, vi khuẩn có thể chuyển trực tiếp xenluloza thành biobutanol, có thể thay thế cho xăng.
Nhiên liệu sinh học truyền thống thường được sản xuất từ cây lương thực, nhưng cách này tốn kém và tạo ra cạnh tranh giữa sản xuất lương thực với các nguồn tài nguyên môi trường. Vật liệu xenluloza chưa qua chế biến như lá cây, ngược lại, rất phong phú, thân thiện với môi trường và bền vững về kinh tế. Nhiên liệu sinh học được sản xuất từ nguyên liệu này dự kiến sẽ đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng mà không làm tăng phát thải khí nhà kính do đốt nhiên liệu hóa thạch. Phương pháp mới này của nhóm NUS mở ra khả năng sản xuất nhiên liệu sinh học bền vững và hiệu quả hơn.

Tham khảo them thông tin trên NUS News.
Nguồn: www.isaaa.org