NHIỀU SỰ THAY ĐỔI HƠN TRONG NGÔ LAI NĂNG SUẤT CAO

Nhiệm vụ chính của nông nghiệp là nuôi sống dân số ngày càng tăng, trong khi giảm thiểu dấu chân môi trường. Đối với các nhà chọn giống ngô, nhiệm vụ khó khăn này có nghĩa là cải thiện hiệu quả sử dụng đạm và khả năng đa khángcùng với tối đa hóa năng suất.

Bước đầu tiên, theo một nghiên cứu mới từ Đại học Illinois, là hiểu được tiềm năng năng suất di truyền của giống lai hiện tại. Một giống lai có năng suất cao ổn định thường thích ứng kém với môi trường và sẽ thể hiện đồng nhất trong điều kiện tối ưu và gần tối ưu. Một giống lai có khả năng thích nghi cao sẽ có năng suất ấn tượng khi trồng trong điều kiện tối ưu, nhưng có thể sẽ làm cho nông dân thất vọng trong một năm có điều kiện tồi tệ. Vấn đề là các chương trình nhân giống thương mại hiện nay phát triển các giống lai ưu tú trong điều kiện tối ưu - phân bón đạm cao và nhiều không gian giữa các hàng - và chỉ thử nghiệm phản ứng năng suất đối với các thực hành quản lý cây trồng khác nhau trong giai đoạn tiền thương mại. Điều đó có nghĩa là hiểu biết về sự ổn định và khả năng thích ứng của mỗi cây lai trong các điều kiện thay đổi còn hạn chế.

Để giải quyết thiếu sót này, các nhà nghiên cứu của Đại học Illinois đã đánh giá 101 giống lai ưu tú thương mại có sẵn ở hai mật độ trồng và ba tỷ lệ phân bón đạm trong nhiều năm, ở nhiều địa điểm. Họ nhận thấy rằng so với mật độ trồng, lượng phân đạm được sử dụng có ảnh hưởng đến năng suất lớn hơn nhiều, nhưng họ cũng nhấn mạnh rằng tính nhất quán của biểu hiện năng suất là quan trọng hơn. Các giống lai kết hợp cho năng suất trên trung bình dưới điều kiện đạm thấp và không phân bón thể hiện năng suất ổn định hơn với bất kể môi trường nào. Những giống lai ổn định này sẽ được sử dụng phù hợp nhất trong các khu vực dễ bị mất nitơ, hoặc ở nơi mà việc ổn định năng suất được quan tâm hơn.

Tham khảo thông tin chi tiết trêntrang web của U of I College of Agricultureal, Consumer and Environmental Sciences.
Nguồn: www.isaa.org