CÁC NHÀ KHOA HỌC TRUNG QUỐC HOÀN THIỆN ĐƯỢC CÔNG NGHỆ THAY THẾ GEN TRONG CÂY LÚA

Sự thay thế chính xác của một alen hiện hữu trong các giống lúa thương mại hóa với một alen ưu việt (elite allele) là mục tiêu chủ yếu của chọn giống. Một đa hình nucleotide đơn của gen NRT1.1B giữa giống lúa japonica và indica có chức năng nâng cao hiệu quả sử dụng đạm (NUE) trong cây lúa (Oryza sativa). 

Nhóm nghiên của Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc đã sử dụng hệ thống chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 để thay thế alen NRT1.1B của giống lúa japonica bằng một alen của giống lúa indica. Các dòng lúa được tạo thành nhờ CRISPR biểu hiện rõ ràng tính hiệu quả của NUE. Hơn nữa, không cần phải tạo thêm áp lực chọn lọc để phát triển những dòng lúa cải tiến như vậy. 

Nghiên cứu cho thấy tính khả thi của việc thay thế gen bằng một alen ưu việt, tăng khả năng cải tiến các tính trạng nông học quan trọng.

Tham khảo thêm trên Journal of Integrative Plant Biology.
Nguồn: www.isaaa.org