GEN GHPEPC2 ĐIỀU HÒA SỰ TÍCH TỤ DẦU Ở CÂY BÔNG

Phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPCase), được mã hóa bởi gen PEPC2, là nhân tố rất quan trọng trong việc sản xuất ra axit oxaloacetic cho chu trình TCA (axit tricarboxylic). Nhóm nghiên cứu của Yanpeng Zhao từ Đại học Nông nghiệp Trung Quốc gần đây đã phát hiện ra rằng bất hoạt gen GhPEPC2 sử dụng RNAi có thể điều hòa sự tích lũy dầu và protein trong hạt bông.

Cây bị bất hoạt gen GhPEPC2, biểu hiện hoạt động của PEPCase ở phôi non bị giảm đi đáng kể, dẫn đến sự gia tăng đáng kể hàm lượng dầu trong hạt và giảm tổng số protein. Hơn nữa, so với các loại hoang dã, các đặc tính nông học của cây chuyển gen không bị ảnh hưởng.

Phân tích sâu hơn về hạt giống biến đổi gen GhPEPC2 cho thấy rằng hầu hết các gen liên quan đến tổng hợp lipid đều được điều tiết tăng và các gen liên quan đến trao đổi chất axit amin được điều tiết giảm. Ngoài ra, cây bông biến đổi gen GhPEPC2 cũng thể hiện tăng khả năng chịu mặn.

Những kết quả này cho thấy rằng GhPEPC2 có thể điều chỉnh hàm lượng dầu, tích tụ protein và khả năng chịu mặn trong bông và có thể ở các cây khác.

Tham khảo thêm trên Plant Science.
Nguồn: www.isaaa.org