SIÊU BIỂU HIỆN GEN SLMAPK1 LÀM TĂNG KHẢ NĂNG CHỊU HẠN Ở CÀ CHUA

Hạn hán là một trong những yếu tố môi trường ảnh hưởng nhất đến tăng trưởng và sản xuất thực vật. Protein kinase hoạt hóa với Mitogen (MAPK) là những con đường tín hiệu quan trọng có liên quan đến cả stress sinh học và phi sinh học. Liu Wang và các đồng nghiệp từ Đại học Nông nghiệp Trung Quốc đã nghiên cứu SlMAPK1 và vai trò của nó trong cà chua.

Nhóm nghiên cứu phát triển các cây cà chua biến đổi gen siêu biểu hiện SlMAPK1 để điều tra vai trò của nó đối với khả năng chịu hạn. So với cây hoang dại, các dòng siêu biểu hiện SlMAPK1 thể hiện giảm sự khô héo và tổn thương màng tế bào. Các cây chuyển gen cũng tích tụ ít hydrogen peroxide, cho thấy hoạt tính cao hơn của các enzyme chống oxy hoá, và có biểu hiện cao của các gen liên quan đến các điều kiện bất thuận.
Những kết quả này cho thấy SlMAPK1 đóng một vai trò tích cực trong việc ứng phó với stress của cây trồng bằng cách kích hoạt enzyme chống oxy hoá và kiểm soát sự biểu hiện của các gen liên quan đến stress.

Tham khảo thêm trên Plant Cell, Tissue and Organ Culture.
Nguồn: www.isaaa.org