NHÓM CÁC NHÀ KHOA HỌC QUỐC TẾ ĐÃ TÌM RA GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN LÂY LAN BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN CÂY LÚA

Một nhóm các chuyên gia quốc tế do Đại học Exeter đứng đầu đã sử dụng sự ức chế di truyền hóa học của một protein đạo ôn lúa và ngăn chặn thành công sự lây lan trên lá lúa. Các kết quả được xuất bản trong Tạp chí Science.
Bệnh đạo ôn phá hủy tới 30% vụ lúa trên thế giới mỗi năm. Nấm có cơ chế lây nhiễm mạnh trên cây lúa. Khi nó xâm nhập vào tế bào lúa, màng tế bào vẫn còn nguyên vẹn và các tế bào vẫn còn sống, sau đó nấm di chuyển đến các tế bào gần đó thông qua các kênh giữa các tế bào được gọi là plasmodesmata.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp tiếp cận di truyền hóa học để ức chế chọn lọc một protein đơn (Pmk1) trong nấm bệnh. Khi Pmk1 bị ức chế, nấm sẽ bị mắc kẹt trong một tế bào lúa. Pmk1 có trách nhiệm biểu hiện các gen liên quan đến việc đàn áp miễn dịch chủ. Nó cũng kiểm soát sự hình thành sợi nấm, ngăn chặn sự lan truyền vào các tế bào chủ mới.

Tham khảo thêm trên University of Exeter.
Nguồn: www.isaaa.org