BÁO CÁO CHO BIẾT, HẠN HÁN GÂY RA TỔN THẤT LỚN NHÂT CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRONG TẤT CẢ CÁC LOẠI THIÊN TAI

Thiên tai gây ra thiệt hại nông nghiệp hàng tỷ đô la mỗi năm, và hạn hán gây tổn thất nặng nề nhất. Theo báo cáo của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO).

Báo cáo của FAO có tiêu đề Tác động của thiên tai và khủng hoảng trong nông nghiệp và an ninh lương thực. Thiên tai, bao gồm hạn hán, lũ lụt, cháy rừng, bão, dịch bệnh thực vật, dịch bệnh bùng phát, tràn hóa chất và tảo độc nở hoa, đã gây thiệt hại 96 tỷ USD ở các nước đang phát triển từ năm 2005-2015. Khoảng 50% tổng thiệt hại (48 tỷ USD) xảy ra ở Châu Á. Hạn hán được nhận định là mối đe dọa hàng đầu trong số tất cả các thiên tai. Khoảng 80% tổn thất kinh tế do hạn hán nằm trong ngành nông nghiệp, với tổng mức thiệt hại là 29 tỷ USD.

Tham khảo thêm trên Báo cáo của FAO.
Nguồn: www.isaaa.org