CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT HIỆN RA GEN KHÁNG NGẬP, HẠN VÀ SÂU BỆNH Ở CÂY LÚA

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Copenhagen, Đại học Nagoya và Đại học Tây Úc đã hợp tác nghiên cứu và phát hiện ra một gen trong gạo mang lại khả năng kháng ngập, hạn và sâu bệnh. Phát hiện ra gen này là một bước tiến lớn trong cuộc tìm kiếm để sản xuất cây trồng thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Gen LGF1 kiểm soát cấu trúc nano của bề mặt lá. Trong điều kiện ngập lụt, gen này cho phép lúa ngập nước tồn tại vì cấu trúc sáp nano chứa một lớp màng khí mỏng ở lá (Leaf Gas Film); do đó tên của gen là LGF1. Các màng khí tạo thuận lợi cho việc trao đổi khí với nước ngập để có thể tận dụng CO2 vào buổi ban ngày làm nhiên liệu quang hợp dưới nước, và oxy vào ban đêm. Gen LGF1 cũng chịu được hạn hán, vì các tinh thể sáp nhỏ làm giảm bốc hơi từ bề mặt lá, bảo vệ mô nước. Ole Pedersen, Đại học Copenhagen, cho biết: "Chúng tôi đã đánh giá tầm quan trọng của các loại màng khí mỏng trên lá trong quá trình ngập nước, và trong một số tình huống, nước ngập hay hạn thi cây lúa vẫn phát triển tốt - chỉ với cây lúa chứa gen LGF1".

Tham khảo thêm trên University of Copenhagen News.
Nguồn: www.isaaa.org