BÁO CÁO: SẢN LƯỢNG NGÔ Ở PHILIPPINE TĂNG CHỦ YẾU LÀ DO SỬ DỤNG HÁT GIỐNG BIẾN ĐỔI GEN

Báo cáo Thực trạng và Triển vọng Thức ăn và Ngũ cốc của Philippines đã được Sở Nông nghiệp Nước ngoài của USDA (USDA FAS) phát hành. Báo cáo trích dẫn dữ liệu từ Cơ quan thống kê Philipinne (PSA) rằng sản lượng ngô trong năm 2017 đạt 7,9 triệu tấn, tăng 10% so với mức 7,2 triệu tấn vào năm 2016. Diện tích thu hoạch tăng lên 2,55 triệu ha so với 2,48 triệu ha năm 2016, trong khi năng suất tăng 7% lên 3,1 tấn/ha từ 2,91 tấn/ha. Các khu vực sản xuất ngô lớn trong năm 2017 bao gồm Thung lũng Cagayan, Bắc Mindanao và vùng Trung tâm Mindanao. Khoảng 35% tổng sản lượng thu hoạch ngô xảy ra trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 9. Ngô vàng chiếm 70-75% tổng sản lượng.
Các báo cáo ban đầu từ PSA cho thấy giá ngô đã ổn định và đang tăng lên vào đầu năm 2018. Báo cáo cũng chỉ ra rằng những lợi ích gần đây trong sản xuất ngô ở Philipinne chủ yếu là do việc sử dụng hạt giống chất lượng cao hơn, bao gồm các hạt giống biến đổi gen (GE ). Philippines đã trồng ngô công nghệ sinh học từ năm 2003.

Tham khảo thêm trong báo cáo của USDA FAS.
Nguồn: www.isaaa.org