GẠO VÀNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN BỞI BỘ Y TẾ CANADA

Vào ngày 16 tháng 3 năm 2018, Bộ Y tế Canada đã thông báo cho Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) rằng họ không phản đối việc sử dụng thực phẩm từ Giống lúa mang Sự kiện giàu Provitamin A GR2E, thường được gọi là Gạo Vàng. Quyết định này trùng hợp với sự chấp thuận của Cục tiêu chuẩn thực phẩm ÚC - New Zealand (FSANZ) vào tháng 12 năm 2017.
Trong thông báo của họ, Bộ Y tế Canada đã nói rằng "những thay đổi trong giống lúa này không có nguy cơ lớn hơn đối với sức khoẻ con người so với các giống lúa hiện có trên thị trường Canada." Ngoài ra, Bộ Y tế Canada cũng kết luận rằng GR2E sẽ không gây dị ứng và không có sự khác biệt về giá trị dinh dưỡng của GR2E so với các giống lúa truyền thống khác có sẵn để tiêu thụ, ngoại trừ mức tăng tiền vitamin A.

Các nhà khoa học có chuyên môn về sinh học phân tử, vi sinh học, độc tính, hóa học và dinh dưỡng đã tiến hành phân tích kỹ lưỡng dữ liệu và các giao thức do IRRI cung cấp để đảm bảo hiệu lực của kết quả. Bộ y tế Canada tiến hành một đánh giá toàn diện về Gạo Vàng theo Hướng dẫn Đánh giá An toàn Thực phẩm Mới. Cách tiếp cận của họ trong đánh giá an toàn thực phẩm GM dựa trên các nguyên tắc khoa học được phát triển thông qua chuyên gia tư vấn quốc tế trong 20 năm qua với các cơ quan như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Cách tiếp cận này cũng đang được áp dụng bởi các cơ quan quản lý trên khắp thế giới ở các nước như Liên minh Châu Âu, Úc / New Zealand, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Tham khảo thêm chi tiết thông báo quyết định và tóm tắt kỹ thuật trên trang Health Canada.
Nguồn: www.isaaa.org