CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MÍA ĐƯỜNG GM CÓ CÁC PROTEIN KHÁNG SÂU HÌNH KIM TỰ THÁP

Các nhà khoa học đã phát triển một loại mía biến đổi gen biểu hiện hai protein Bt để cung cấp khả năng kháng lại sâu đục mía. Phát hiện của họ được công bố trong tạp chí Sinh học Thực vật Nhiệt đới.

Một trong những loài gây hại chính của mía ở châu Mỹ là sâu đục mía (Diatraea saccharalis). Vào năm 2017, Ủy ban An toàn sinh học quốc gia của Brazil đã phê duyệt việc sử dụng thương mại mía Bt biểu hiện một protein Bt (Cry1Ab) do Trung tâm Công nghệ Canavieira (CTC) phát triển. Trong một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Monsanto Brazil, hai protein Bt (Cry1Ab và Cry2Ab) với các phương thức tác động khác nhau đã được biểu hiện trong mía để tối đa hóa khả năng bảo vệ chống lại sâu đục mía. Họ cũng thiết lập một khoảng lớn để sử dụng cho một marker chọn lựa nhằm thêm đặc tính kháng glyphosate cho một sự kiện cuối cùng.

Dựa trên kết quả, người ta đã chứng minh rằng có thể sử dụng các protein Bt để tăng cường bảo vệ kháng lại sâu đục thân mía.

Tham khảo thêm trên Tropical Plant Biology.
Nguồn: www.isaaa.org