NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHI PHÍ VIỆC TRÌ HOÃN SỬ DỤNG CẢI DẦU BIẾN ĐỔI GEN Ở ÚC

Chi phí trì hoãn việc áp dụng cây trồng biến đổi gen là gì? Các chuyên gia của Đại học Saskatchewan (uSask) và SGA Solutions đã trả lời câu hỏi này bằng cách sử dụng trường hợp cây cải dầu GM ở Úc. Các kết quả được xuất bản trong Tạp chí Cây trồng Biến đổi gen và Thực phẩm.
Cải dầu biến đổi gen đã được phê duyệt ở Úc vào năm 2003 sau khi đánh giá rủi ro trên cơ sở khoa học. Điều này dẫn đến sự áp đặt của các chính quyền tiểu bang vì những tác động thương mại tiềm tàng, kéo dài đến sáu năm ở các bang trồng cây cải dầu chính và đang diễn ra ở các tiểu bang khác. Scott Biden của USask và các đồng nghiệp của USask đã sử dụng đường cong áp dụng cải dầu GM của Canada để ước tính tiềm năng về môi trường và lợi ích kinh tế của cây cải dầu GM từ năm 2004 đến năm 2014 khi việc áp dụng bị trì hoãn.

Nghiên cứu cho thấy chi phí cơ hội về môi trường cho việc trì hoãn sử dụng cây cải dầu GM ở Úc bao gồm thêm 6,5 triệu kg chất hóa học được đưa vào đất trồng cải dầu; tăng 14,3% tác động môi trường đối với nông dân, người tiêu dùng và sinh thái; 8,7 triệu lít nhiên liệu diesel bị đốt cháy; và thêm 24,2 triệu kg khí nhà kính (GHG) và phát thải hợp chất. Mặt khác, chi phí cơ hội kinh tế của việc trì hoãn đã làm mất đi sản lượng 1,1 triệu tấn cải dầu và thiệt hại kinh tế ròng đối với nông dân trồng cải dầu trị giá 485,6 triệu đô la Úc.

Tham khảo thêm nghiên cứu để biết thêm chi tiết
Nguồn: www. isaaa.org