NHẬT BẢN SỚM HOÀN TẤT YÊU CẦU DÁN NHÃN BIỄN ĐỔI GEN

Hội đồng chuyên gia của Cơ quan Quản lý Người tiêu dùng Nhật Bản dự kiến sẽ quyết định các yêu cầu ghi nhãn hàng hoá biến đổi gen vào cuối tháng 3 năm 2018. Quyết định này căn cứ vào báo cáo của Mạng lưới Thông tin Nông nghiệp Toàn cầu (GAIN) đăng bởi Cơ quan Nông nghiệp Nước ngoài của USDA.

Trong việc đánh giá liên tục của hội đồng, các cuộc thảo luận về thông tin đã được tổ chức về một ngưỡng chặt chẽ hơn có thể áp dụng cho việc sử dụng nhãn tự nguyện "non-GE". Tuy nhiên, một số thành viên của hội đồng chuyên gia đã bày tỏ mối quan tâm của họ rằng nguồn cung hạt ngũ cốc và hạt có dầu sẽ bị ảnh hưởng nếu áp dụng một tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn. Khái niệm về các yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với việc ghi nhãn "không phải là GE" dự kiến sẽ được thảo luận trong cuộc họp của ủy ban chuyên gia sắp tới (và có thể là cuối cùng).

Để biết thêm chi tiết, tham khảo báo cáo của GAIN được đăng bởi USDA-FAS.
Nguồn: www.isaaa.org